Funflow VR – virtuálna realita, vyhlasuje súťaž s názvom „Ukáž nám svet budúcnosti“. Súťaž je určená pre všetky základné školy a centrá voľného času v Košiciach, ale zapojiť sa môže dieťa aj ako jednotlivec (a to v prípade, že škola nebude mať záujem zapojiť sa do súťaže).

Čo musíš urobiť?

Nakresli nám, ako si predstavuješ svet budúcnosti (môžeš aj svojho obľúbeného superhrdinu) alebo o tom napíš nejakú básničku. Predstavivosti sa medze nekladú. Dôležité je, aby ste nám ukázali ako vidíte svet o niekoľko rokov Vašimi očkami. ? Pani učiteľky či rodičia Vám s tým určite ochotne pomôžu alebo poradia.

Súťaž bude prebiehať od 1.5.2018 do 30.5.2018 a to v DVOCH SÚŤAŽNÝCH KATEGÓRIÁCH (samostatne pre prvý a druhý stupeň):
1. Nakresli nám ako si predstavuješ svet budúcnosti.
(Formát A3/A4)
2. Napíš nám niečo o svete budúcnosti.
(Poézia/próza – ľubovoľný rozsah)

Pravidlá súťaže:

– zapojiť sa môže každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo osemročné gymnázium (prima – kvarta)
– počas trvania súťaže nám pošle fotku svojej práce na mailovú adresu vr@funflow.sk (uvedie Meno Priezvisko, ročník a školu)
– všetky práce budú priebežne uverejňované na našej FB stránke FunflowVR v súťažných albumoch s popisom (Meno Priezvisko, ročník, škola), aby si súťažiaci mohli zbierať hlasy („Páči sa mi to“ resp. „lajky“)

Ceny v oboch súťažných kategóriách:

Na základe hlasovania na Facebooku:
1.miesto: Narodeninová párty vo FunflowVR
2.miesto: Edukatívna virtuálna realita pre celú triedu (výherca+spolužiaci+potrebný sprievod dospelých)
3.miesto: 1/2 hod. vo virtuálnej realite pre 2 osoby + vecné ceny

Na základe výberu odbornej poroty:
1.miesto: Hodina vo virtuálnej realite pre 4 osoby
2.miesto: Letný tábor s virtuálnou realitou.
3.miesto: 1/2 hod. vo virtuálnej realite pre 2 osoby + vecné ceny

Uzávierka súťaže: 8.6.2018
Vyhodnotenie súťaže: 18.6.2018

FunflowVR si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže a to kedykoľvek aj počas trvania súťaže.